Hibe, Destek ve Teşvikler Danışmanlığı

 

22-Hibe Destek_ve_Tevikler_Danmanl• Hibe Yönetimi Stratejileri belirlenmesi, Hibe Kılavuzunun hazırlanması, yararlanıcılar için “Bilgi Günleri” ve diğer bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi
• Yararlanıcı kuruluşlara hibe programının izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda teknik ve idari destek
• Avrupa fonların kapsamındaki prosedürlere uygun olarak, hibe yararlanıcılarına, proje yönetimi konusunda, görünürlük, mali yönetim, mali ve nihai raporlama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim hizmetleri sunumu
Ar-Ge Hibeleri (Tubitak, TTGV vb.)
• Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Etkin Proje'nin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Etkin Proje uzmanları tarafından verilmektedir.