Dış Ticaret

 

İTHALAT İZİNLERİ

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat İzinleri. (Canlı Hayvan İthalatı v.s)
• Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına İlişkin İthalat İzinleri
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından S.S.HYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile Garanti Belgesi alınması şartına bağlı Sanayi Ürünlerinin İthalatına İlişkin İzinler.
• İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanına tabi Ürünlerin İthalatına İlişkin İzinler.

İHRACAT İZİNLERİ

• DÂHİLDE İŞLEME İZNİ
Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün tekrar ihracatına yönelik alınması gereken izinleri kapsar.

• VERGİ REJİM VE HARÇ İSTİSNASI
İhracat ve İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi rejim ve harç istisnasına ilişkin Kararın uygulanmasına yönelik izinleri kapsar.

• HARİÇTE İZLEME İZNİ
Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde, Serbest Dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilerek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve serbest dolaşıma girmesinin sağlanması amacıyla alınacak izin ve işlemleri kapsar.


Dış Ticaret Danışmanlığı
Yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşların Dış Ticarete yönelik (ithalat ve ihracat) tüm taleplerinin bir Müşavirlik kriterleri içerisinde karşılanması hizmetlerini kapsar.

Bu konuda firmamızın sunduğu hizmetlerden bazıları aşağıda verilmektedir.


• İthalat ve İhracata yönelik Genel Bilgi Desteği
• Canlı Hayvan İthalatı Teknik Desteği
• Sektör ve Pazar Etüdleri
• Ülke Raporları
• Distribütör ve Temsilci Bulma