Geçiş Süreci Yönetimi

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Temini

Türkiye’de son yıllarda değişen ve gelişen kurumsal yapıyla birlikte daha “şeffaf” ve daha “sorumlu” yönetim anlayışını benimsemek artık her şirket için bir zorunluluk haline geldi. Bu yönetim anlayışı, paydaşların sadece zorlu ve değişken ekonomik koşullara rağmen başarılı iş sonuçları beklentisinin ötesinde şirketlerin toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci ile daha sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemesi kaçınılmazdır. Bu beklenti de Yönetim Kurulu ve CEO’ların seçimlerini çok kritik bir yere taşıyor.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ile birlikte belirli bir büyüklüğe ulaşmış ikinci ve üçüncü kuşak aile şirketleri daha kurumsal bir yönetim anlayışını benimsemeye ve bu anlayışa sahip bağımsız başarılı profesyonellerini yönetimlerine dahil etmeye başladı.

Bağımsız bir Yönetim Kurulu Üyesinin, başka bir deyişle aile ve işle çıkar çatışması olmayan, hissedar olmayan, şirket dışı bağımsız kişilerin konulara daha objektif bakabileceğini anlamaya ve aslında bu durumun işlerine sağlayacağı katkıyı ölçmeye başladılar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her şeyden önce stratejik düşünebilen vizyon sahibi kişiler olması, ayrıca şirketin faaliyetlerini ve sonuçlarını iyi tahlil edebilecek, mali durumlarını kontrol edebilecek finans bilgisine, tecrübesine sahip olmaları da önemli. Aynı zamanda şirketin dinamiklerine, yapısına ve Yönetim Kurulu ve şirket kültürüne uygun olması da yine şirket içerisinde yaratacağı sinerji açısından son derece kritik bir konudur.

Bu noktada Pragmatik Çözümler olarak yaklaşımımız etkin üst düzey hizmet, yakın çalışma ve iş ortaklığı, derin dinleme ve danışmanlık, güçlü iletişim ağının kullanımı ve titiz araştırmalarla müşterilerimizin Yönetim Kurulu ve CEO pozisyonlarında doğru seçimi yapmalarını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu ve CEO araştırma ve değerlendirme çalışmalarında, organizasyon ve sektörün dinamikleri, şirketin yaşam evresindeki yeri, kültürü, stratejileri incelenir. Yönetim Kurulu Üyesinin ya da ihtiyaç duyulan lider pozisyonunun sahip olması gereken özellikler ve beklentiler derinlikli bir şekilde değerlendirilerek her bir proje için özel ve ihtiyaçlara özgü bir strateji belirlenir. Bu da organizasyonlara ihtiyaçları özelinde daha yaratıcı, esnek, kısaca butik bir hizmet sunmamızı sağlamaktadır.