İnsan Kaynakları Yönetim ve Yeniden Yapılandırma

 

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağınında doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

Çalışanlarını en önemli rekabet kaynağı olarak gören firmaların bünyelerine, müşteri memnuniyeti öncelikli hedefi olan, yaratıcı ve ekip çalışmasını benimseyen çalışanları katması ve kişisel gelişimlerini sürekli olarak katkılaması gerekir.

Firmalara bakış açılarını değiştirme ve yeni bakış açıları kazandıma , farklı düşünme ve iş süreçlerine değer katıcı çözümler geliştirme konularında rehberlik eden danışmanlarımız kurumsal reflekslerin gelişimine uygun ortamları oluşturur.

Danışmanlarımız hedefleriniz, doğrultusunda etkinlik ve verimliliğinizin saptanması, iş gücünün planlanması ve iş performansını artırmaya dönük çözüm önerilerinin sunulması ve eylem planlarınızın yapılandırılması konularında kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretir.

Danışmanlarımız;
• İnsan kaynağınızın değerlendirilmesi,
• Görev tanımlarınızın hazırlanması,
• Yetkinlik modelerinin oluşturulması,
• Performans Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi ,
• Ücret Yönetim Sistemi'nin kurulması,
• İnsan Kaynağı Gelişim ve Eğitim Planları'nın ve Eğitim Yönetim Sistemi'nin kurulması,
• İnsan Kaynakları Birim Kariyer Yönetim Sistemi'nin kurulması,
• İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi'nin kurulması

konularında sizlerle birlikte düşünür ve süreçlerinizin yapılandırılmasına yönelik yol haritalarını oluşturur.