Yatırım

 

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER, Türkiye ekonomisinin doğru ve etkin yatırımlara duyduğu ihtiyacın bilincinde olarak yatırımların daha etkin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki listesi verilen sektörde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır.

Hizmet Konuları:
Tarımsal Yetiştiricilik Tesisleri
Çevre Tesisleri
Tarımsal Sanayi (Gıda) Tesisleri
Kültür Tesisleri
İmalat Sanayi Tesisleri
Yenilenebilir Enerji Kullanan Tesisler
Turizm Tesisleri
Eğitim Tesisleri
Sağlık Tesisleri
Spor Tesisleri


Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen sektörler için şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

Faaliyet alanınıza göre sunduğumuz yatırım danışmanlığı hizmetlerine ulaşmak için soldaki sütundaki sektörleri tıklayabilirsiniz.

Tarımsal Yetiştiricilik
PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Türkiye ekonomisinin doğru ve etkin yatırımlara duyduğu ihtiyacın bilincinde olarak yatırımların daha etkin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki listesi verilen sektörde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır.
Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer barındıran ve Ülkemizin güçlü sektörlerinden olan Tarımsal üretim PRAGMATİK ÇÖZÜMLER'in büyük bir tecrübe birikimine sahip olduğu alanların başında gelmektedir.
Hizmet Sunulan Sektörler
Tarımsal Üretim

Bitkisel Üretim
-Tarla Bitkileri Üretimi
-Sebze Üretimi -Meyve Üretimi
-Yem Bitkileri Üretimi
-Süs Bitkileri Üretimi
-Mantar üretimi
-Örtü altı (sera) tarımı

Hayvansal Üretim
-Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
-Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
-Arı Yetiştiriciliği
-İpekböceği Yetiştiriciliği
Su Ürünleri Üretimi
Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen Tarımsal üretim tesisleri ile ilişki olarak Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd
- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Ziraat ve Gıda Mühendisleri tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Tarımsal Sanayi
Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer barındıran ve Ülkemizin en fazla potansiyele sahip sektörlerinden olan Tarımsal sanayi PRAGMATİK ÇÖZÜMLER'in büyük bir tecrübe birikimine sahip olduğu alanların bir diğeridir.

Hizmet Konuları

- Mısır işleme tesisi
- Bakliyat işleme ve paketleme tesisi
- Bitkisel yağ üretim tesisleri
- Çay işleme tesisi
- Sebze ve meyve işleme ve paketleme tesisleri
- Süt işleme tesisi-Kesimhane ve et işleme tesisi
- Piliç kesimhanesi ve işleme tesisi
- Su ürünleri işleme tesisi
- Yumurta tasnifleme ve paketleme tesisi
- Soğuk hava deposu tesisi
- Yem üretim tesisleri
- Diğer tarımsal sanayi tesisleri

Tarımsal Sulama

- Tarla içi basınçlı sulama sistemleri
- Diğer sulama sistemleri

Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen Tarımsal Sanayi kolları için Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd
- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Ziraat ve Gıda Mühendisleri tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İmalat Sanayi
İmalat Sanayi ve özellikle KOBİler tüm ekonomilerin temel unsurudur ve hem istihdam hem üretim hem de karlılık açısından özgün bir öneme sahiptir. PRAGMATİK ÇÖZÜMLER bu bilinçle imalat sanayi işletmeleri ve KOBİlere katkı yapmak için çalışmalar yapmaktadır.

Hizmet Sunulan Sektörler

Gıda ve İçki Taşıt Araçları
Dokuma ve Giyim Madeni Eşya
Orman Ürünleri Makine İmalat
Kağıt Elektrikli Makineler
Deri ve Kösele Elektronik
Lastik ve Plastik Çimento
Kimya Pişmiş Kil ve Çim. Ger.
Cam İnşaat
Demir Çelik Seramik


Turizm
Turizm Sektörü son yıllarda giderek önem kazanmakta ve Türkiye ekonomisi içindeki payı giderek artmaktadır. Çok çeşitli alt sektörleri ile birlikte karmaşık bir yapı gösteren sektörde PRAGMATİK ÇÖZÜMLER ayrıntılı listesi aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım konuları için çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Yatırım Konuları

Asli Konaklama Tesisleri Rekreasyon Tesisleri
Oteller Eğlence Merkezleri
Moteller Temalı Parklar
Tatil Köyleri Günübirlik Tesisleri
Pansiyonlar Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kampingler Bileşik Tesisler
Apart Oteller Turizm Kentleri
Hosteller Turizm Kompleksleri
Kongre ve Sergi Merkezleri Tatil Merkezleri
Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Zincir Tesisler
Lokantalar Personel Eğitim Tesisleri
Kafeteryalar Özel Tesisler
Eğlence Yerleri Butik Oteller
Kırsal Turizm Tesisleri Diğer Tesisler
Çiftlik Evi – Köy Evi Mola Noktaları
Yayla Evi Yüzer Tesisler
Dağ Evi Tatil Siteleri ve Villaları

Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen Turizm konuları ile ilişki olarak Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd
- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin PRAGMATİK ÇÖZÜMLER mühendisleri tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Çevre ve Enerji
Son yıllarda küresel Isınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle çevre bilinci giderek artmış gerek kamu gerek ise özel sektör tarafından Çevre yatırımlarına olan ilgi çok büyük bir hızla artmıştır. Bir yandan da Dünya ekonomisinin hızlı büyümesi enerji ihtiyacını arttırmış ve enerji sektöründe çok dinamik ve karlı bir yapının oluşmasına neden olmuştur.

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER son yılların yıldız sektörleri haline gelen Çevre ve Enerji Sektörlerinde aşağıda belirtilen konularda Yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Hizmet Konuları

Çevre Tesisleri Enerji Tesisleri
Katı Atık Tesisleri Jeotermal Enerji kullanarak Çalışan Tesisler
Sıvı Atık Tesisleri Güneş Enerjisi kullanarak Çalışan Tesisler
Geri Dönüşüm Tesisleri

Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen Çevre ve Enerji konuları ile ilişki olarak Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Mühendisleri tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sağlık ve Spor
Ülkemizde son yıllarda gerek yurt dışından gerek ise yurt içinden sağlık turizmine yönelik büyük bir talep artışı gözlenmiştir. Artan talebi karşılamak amacıyla Sağlık ve Spor yatırım projelerinin sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir. PRAGMATİK ÇÖZÜMLER bu ivmeye katkıda bulunma amacıyla aşağıda belirtilen konularda yatırım danışmanlığı hizmetleri sağlamaktadır.

Yatırım Konuları

Sağlık ve Spor Tesisleri
Termal Tesisler
Sağlıklı Yaşam Tesisleri
Yüzme Havuzları
Spor Tesisleri
Golf Tesisleri

Sağladığımız Hizmetler

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER yukarıda belirtilen Sağlık ve Spor konuları ile ilişkili olarak Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Teknoloji Seçimi
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüd- Proje Hazırlama
- Proje Hazırlama
- Proje Uygulama
- Proje İzleme ve Değerlendirme

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin PRAGMATİK ÇÖZÜMLER mühendisleri tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitim ve Kültür
Ülkelerin ve ekonomilerin en önemli kaynağı olan Beşeri Sermayeyi arttırmak refah seviyesi ve yaşam standartlarını arttırmanın en etkin yoludur. Bu gerçeğin bilincinde olan PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Eğitim ve Kültür sektörlerinde aşağıda belirtilen konularda yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Yatırım Konuları

Özel Vakıf Üniversiteleri
Özel İlk ve Orta Dereceli okullar
Özel Engelliler Eğitim Kurumları

Sağladığımız Hizmetler


PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’ yukarıda belirtilen Eğitim ve Kültür konuları ile ilişki olarak Yatırım Danışmanlığı kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

- Fizibilite Değerlendirmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama
- Yatırım Yeri Belirleme
- Mahalli Etüt
- Yatırım Teşvik Belgesi Temini
- Yatırım Finansman Etüdü

PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Hizmetlerinden yararlanmak ve proje fikrinizin teknik uzmanlar tarafından değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri

MEVZUAT

• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
o Kanun No: 3875
o Resmi Gazete: 17.06.2003 / 25141
• Uygulama Yönetmeliği
• Anonim ve Limitet Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme
Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ KURULUŞ STATÜLERİ

• Yeni Anonim veya Limitet Şirket Kuruluşu
• Türkiye’de Yabancı Şirketlerin Şube Açılışı
• Yerli Sermayeli Şirketlere İştirak
• İrtibat Bürosu Kuruluşu

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİ KİMLER
KURABİLİR?

• Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler
• Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşları
• Yurtdışında Halen Faaliyette Bulunan Tüzel Kişiler

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞ İZNİ

• Yeni Anonim veya Limited Şirket Kuruluşu
• Yerli Sermayeli Şirketlere İştirak

Yabancı sermayeli şirket kuruluşları için ilgili kamu kuruluşundan onay alınması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇILIŞ İZNİ

30 Kasım 1930 Tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanuna göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye Şubesinin Açılışı için ilgili kamu kuruluşundan izin alınması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞ İZNİ

Yabancı Ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketler, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak şartıyla irtibat bürosu kurmak için Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alması gerekmektedir.


PRAGMATİK ÇÖZÜMLER'İN SAĞLADIĞI HİZMETLER
1. Mevzuat Bilgilendirme ve Yönlendirme
2. Kuruluş ve Başvuru Dosyası Hazırlama
3. İzin - Belge Takip ve Sonuçlandırma
4. Sigorta, Vergi ve Diğer Konularda Teknik Destek Sağlama


Yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Doğrudan Yabancı Sermaye işlemleri ile ilgili olarak, size daha verimli hizmet sunabilmemiz için lütfen DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI HİZMET TALEP FORMU'nu doldurunuz.


Doğrudan Yabancı Sermaye İzinleri

MEVZUAT

• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
o Kanun No: 3875
o Resmi Gazete: 17.06.2003 / 25141
• Uygulama Yönetmeliği
• Anonim ve Limitet Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme
Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ KURULUŞ STATÜLERİ

• Yeni Anonim veya Limitet Şirket Kuruluşu
• Türkiye’de Yabancı Şirketlerin Şube Açılışı
• Yerli Sermayeli Şirketlere İştirak
• İrtibat Bürosu Kuruluşu

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİ KİMLER
KURABİLİR?

• Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler
• Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşları
• Yurtdışında Halen Faaliyette Bulunan Tüzel Kişiler

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞ İZNİ

• Yeni Anonim veya Limited Şirket Kuruluşu
• Yerli Sermayeli Şirketlere İştirak

Yabancı sermayeli şirket kuruluşları için ilgili kamu kuruluşundan onay alınması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇILIŞ İZNİ

30 Kasım 1930 Tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanuna göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye Şubesinin Açılışı için ilgili kamu kuruluşundan izin alınması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞ İZNİ

Yabancı Ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketler, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak şartıyla irtibat bürosu kurmak için Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alması gerekmektedir.


PRAGMATİK ÇÖZÜMLER'İN SAĞLADIĞI HİZMETLER
1. Mevzuat Bilgilendirme ve Yönlendirme
2. Kuruluş ve Başvuru Dosyası Hazırlama
3. İzin - Belge Takip ve Sonuçlandırma
4. Sigorta, Vergi ve Diğer Konularda Teknik Destek Sağlama


Yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Doğrudan Yabancı Sermaye işlemleri ile ilgili olarak, size daha verimli hizmet sunabilmemiz için lütfen DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI HİZMET TALEP FORMU'nu doldurunuz.

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

MEVZUAT

• 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• Yabancıların Çalışma İzinleri Uygulama Yönetmeliği
• Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

KİMLER ÇALIŞMA İZNİ ALMALIDIR?

Aşağıda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm yabancılar Türkiye’de çalışabilmek için çalışma izni almak zorundadır.

Kültürel Faaliyetler, Sosyal Faaliyetler, Türkiye’ye ithal edilen ya da Türkiye’nin ihraç ettiği makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimin verilmesi veya teçhizatı teslim almak, fuar ve sirklerde görev yapmak, stajyer öğrenciler, tur operatörü temsilcileri görevini gerçekleştirme gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen yabancılar, 1 yıl içinde 1 defaya mahsus olmak üzere belirli sürelerle Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışabilirler.

ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR?

Başvurular yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine yurtiçinde ise, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılır.

Ancak, 6 ay ve üzerinde süreli ikamet izni almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler.

Ayrıca, mühendis olanlar için YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) diploma denklik işlemleri yapılması gerekmektedir.


PRAGMATİK ÇÖZÜMLER çalışma izinlerinde hızlı ve olumlu sonuç almak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır

1. Müşteri Bilgilendirme ve Yönlendirme
2. Yabancı Personelin Özelliklerini Saptama
3. Başvuru Stratejisi Belirleme
4. Gerekli Belgeleri Listeleme
5. Belge ve Bilgilerin Eksiksiz Hazırlanmasını Sağlama
6. Eksiksiz Başvuru Dosyasını Düzenleme
7. Hızlı Takip ve Sonuçlandırma

Yabancı Personel Çalışma İzni işlemleri ile ilgili olarak, size daha verimli hizmet sunabilmemiz için lütfen YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ HİZMET TALEP FORMU’nu doldurunuz.