Yönetim Danışmanlığı

 

Kurumsal Check - Up
PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’in firmanızda gerçekleştireceği kısa süreli arama konferansları ve teşhis çalışmaları sonunda özellikle üretim, yönetim, pazarlama, satınalma, finansman, muhasebe ve personel fonksiyonlarının;
• Güçlü ve Zayıf Yönlerini,
• Değerlendirebileceğiniz fırsatları ve sizi bekleyen olası tehditleri
PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’in hazırlayacağı bir raporla elde edin.
Yeniden Yapılanma / Kurumsallaşma
Bir aile şirketi olabilirsiniz, ya da uzun süreden beri büyüyüp gelişen işlerinizi artık kontrol edemiyor olabilirsiniz. Mevcut yapınızla atölye düzeninden fabrika düzenine geçmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz... PRAGMATİK ÇÖZÜMLER’in bu şekilde düşünen işletme sahiplerine önerisi, biran önce yeniden yapılanın ve kurumsallaşın. Bu çalışma içerisinde PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Yönetim Danışmanları;
• Firmanızın tüm bölüm ve faaliyetlerinizi inceleyecek, tanıyacak,
• Firma kültürünüzü ve üst yönetimin amaç ve politikalarını belirleyecek,
• Satın almadan pazarlamaya, üretimden kalite kontrole, finansmandan muhasebeye, maliyet hesaplarından bilgi işlem ve paylaşım fonksiyonlarınıza kadar tüm bölümlerinizi analiz edecek,
• Personel yapınızda yeni elemanlar temini ile sürekli eğitim ile farklılaşma yaratacak,
• Karşılıklı olarak yapılanlar tamamlandığında projenin ilk başlangıcından çok ileri bir noktada sizi yeni ufuklara uğurlayacaktır.
Organizasyon Geliştirme / Reorganizasyon
PRAGMATİK ÇÖZÜMLER Yönetim Danışmanlarının rehberliğinde mevcut yapınızda
• Firma amaç ve politikalarını tespit edin,
• Firma kültürüne ve pozisyonun ihtiyaçlarına uygun personeli seçin.
• Bünyenize uygun Organizasyon Şemanızı belirleyin.
• Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını dokümante edin.
• Organizasyon El Kitabıyla işlerinizi herhangi bir karmaşaya meydan vermeden, sürekli geliştirerek yürütme fırsatını elde edin.