Koçluk

 

Bireysel ve Kurumsal Koçluk Danışmanlığı

30-KolukKurumsal Koçluk hizmetlerimiz Kurum içerisinde değişik yönetim kademelerine sunulan bir hizmettir. Koçluk alan Yöneticilerin, kurumun hedeflediği vizyona daha hızlı ulaşılmasını teminen içlerindeki cevheri performanslarına daha iyi yansıtmalarını sağlayacak yöntemlerin aktarılması prensibine oturtulmuştur. Bir diğer deyişle Koçluk alan kişilerin farkındalıkları artırılıp, güçlü yönleri pekiştirilecek ve performansları kurumsal vizyona odaklanacaktır. Kurumsal Koçluklarda kişilerin bireysel yaşamlarında da yaşam kalitelerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Bireysel Koçluk hizmetlerimiz ise çeşitli sektörlerde ve ülkelerde, değişik kademelerde deneyim sahibi olan Koçlar tarafından verilmekte olup temelinde bireyin güçlü yönlerinin tespiti, bireyin bu alanda farkındalığının artırılması ve devamında da kişinin davranışlarının güçlü yönleri üzerine odaklanması sayesinde başarı ve mutluluğu yakalaması şeklinde özetlenebilir. 7'den 70'e herkese verdiğimiz bireysel koçluk hizmetimiz, üniversite yollarına adım atmak üzere olan genç beyinlere kendilerine uygun mesleği seçmeleri konusunda da yol gösteriyor.
Her iki tür Koçluk için de başlangıçta bir psikometrik egzersiz yapılmakta olup, bunun sonucunda elde edilen analiz sonuçları farkındalık düzeyinin artırılması ve Koçluk seanslarının yol haritasının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

KOÇ KİMDİR?

• - Etkin dinleyen
• - Danışana kendini keşfettiren
• - Açık uçlu, yetkinlikleri ortaya koyan, güçlü soru soran
• - Yola ışık tutan
• - Yansıtma yapan
• - Yargısız, eleştirisiz dinleyen
• - Kişide farkındalık yaratan
• - Güvenilir
• - Merakla ve ilgiyle dinleyen
• - Harekete geçiren
• - Bugünden geleceğe ilkesini kullanan (Bugünden geleceği yaratmak)

Koçlukta Aktif Dinlemek

Aktif dinlediğimizde ve gerçeklere karşılık verebildiğimizde sağlıklı iletişim kurabiliriz Duyguları anlayabiliriz.


• - Aktif dinlemek için 3 önemli unsur vardır;
o - Katılım (duruş, göz kontağı, vücut dili)
o - Takip (başlatmak, teşvik etmek, sessizlik)
o - Yansıtma (izah etmek, duyguları ve içeriği özetlemek)


Aktif dinlemenin amacı: Yargıları ve zannetmeleri ortadan kaldırmak, en objektif şekilde durumu anlamak ve netlik kazanmaktır.