Neden Danışman ?

Firmaların kendi personeli yerine danışman görevlendirmeleri için bazı sebepler;
• Uygun elemanın bulunmayışı; 
Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip elemanın firmada bulunmaması,
• Analitik özellikler; 
Analiz, sebep-sonuç ilişkisi, çözüm üretmek
• Tarafsızlık; 
Firmadan başka beklentilerinin olmaması
• Yoğunlaştırılmış dikkat; 
Belirlenen zaman süresince işin bitmesi gerekliliği
• Geniş tecrübe; 
Benzer işleri sürekli yapma ve tecrübe sahibi olma
• Yenilik; 
Günceli sürekli takip etme
• Fayda/Maliyet; 
Yaratılan katma değer ve maliyetin oranı